Attunda tingsrätt söker juriststuderande för uppsatspraktik

Studerar du till jurist och ska skriva uppsats till hösten? Är du nyfiken på
notarietjänstgöring och arbete på domstol? Som uppsatspraktikant hos oss får du en inblick i tingsrättens olika arbetsuppgifter och en allmän träning i praktisk juridik.

Vi söker studerande från juristprogrammet för praktik hösten 2018. Fem av platserna är allmänna och en är inriktad på obeståndsrätt. Praktikperioden är 10 veckor.

Praktikuppgifter
Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda
notarier utför vid tingsrätten. Du deltar framför allt i beredningen av brottmål och är
protokollförare vid huvudförhandlingar och häktningsförhandlingar samt skriver förslag till domslut och beslut. Om möjlighet finns kan du också protokollföra eller närvara vid
tvistemålsförhandlingar.

Praktiken med obeståndsrättslig inriktning utför uppgifter enligt ovan, men fokuserar
särskilt på handläggningen av konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer och
skuldsaneringar.

Praktikanterna på tingsrätten är alltid mycket uppskattade bland både domare och notarier. Oavsett framtida yrkesplaner är praktiken en bra erfarenhet för att få en inblick idomstolsprocessen och rättsväsendet i stort.

Om Attunda tingsrätt
Attunda tingsrätt är en av landets största och modernaste tingsrätter med cirka 140
medarbetare som arbetar centralt i Sollentuna. På tingsrätten handläggs drygt 10 000
brottmål, tvistemål och ärenden per år. Tingsrätten är organiserad i tre dömande
avdelningar, en notarieenhet, en beredningsavdelning och en administrativ avdelning. Vi
kännetecknas av en inarbetad förbättringskultur med ett väl utvecklat ledarskap och
medarbetarskap.

Ansökan
Praktiken ska vara kombinerad med uppsatsskrivande och ingå i juristexamen.
Skicka din ansökan bestående av CV, personligt brev och kopia av senaste studiebetyget
från juristprogrammet till: attunda.tingsratt@dom.se. Ange vilken praktik du är intresserad av, den allmänna eller den obeståndsrättsliga.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 maj 2018. Platserna tillsätts löpande.