Bidrag till utlandsstudier m.m.

Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning lämnar varje år bidrag till bl.a. jur.kand. och jur.stud. som ska studera vid utländska universitet. Fondens ändamål är dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.

Bidraget uppgår normalt till 5 000–15 000 kr. Ansökningar om bidrag ur fonden ska ha inkommit till stiftelsen senast den 15 maj. Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet kan lämnas av fondens sekreterare Thomas Pettersson (thomas.pettersson@svjt.se).