Dokumentation inför årsstämma den 29e oktober 2012

Nedan finner du länkar till samtlig dokumentation som presenterades inför årsstämman som hölls den 29 augusti 2012.

Motioner från medlemmar finner du här.

Propositioner från styrelsen finner du här.

Revisionsberättelse samt Balans- och resultaträkning finner du här.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår finner du här.