Examensceremoni

Examensceremoni för jurister och rättsvetare som tagit ut sin examen under 2013 eller 2014

Anordnas av Juridiska Föreningen vid Örebro universitet tillsammans med Juridicum

Plats: Konsertsalen, Musikhuset
Tid: Lördagen den 1:a Mars 2014, Kl. 12.00

Anmälan att deltaga i ceremonin görs till examensceremoni.juridicum@oru.se, Senast måndagen den 16:e Februari.