Föreläsning om IIMC

FMSA Örebro bjuder in till en föreläsning om IIMC – Institute of Indian Mother and Child av dess grundare Dr. Sujit Brahmochary.

IIMC är en ideell organisation i Kolkata, Indien, som arbetar för barn och mödrars hälsa och självständighet samt läs- och skrivkunnighet. IIMC grundades 1989 med målsättningen att förse fattiga människor med grundläggande hälso- och sjukvård. Idag är IIMC ett heltäckande samhällsbyggnadsprojekt som omfattar mer än 300.000 personer. Flera projekt inkluderas utöver vårdprogrammet, bl.a. ekonomisk stöttning och möjlighet att starta företag, gratis skolgång samt nutritions- och sociokulturella projekt.

Tack vare IIMCs projektbredd ges studenter från alla professioner möjligheten att åka på volontärutbyte till Kolkata i en månad. Kom och hör Dr. Sujit själv berätta om organisationen, hur den växte fram och vad du kan göra för att hjälpa till! IIMC är ett projekt som arbetar för att stärka kvinnors ställning i Indien och tack vare IIMCs projektbredd kan studenter från alla professioner få chansen att åka på volontärutbyte. Man kan ex hjälpa kvinnor med att starta företag, ge gratis sjukvård, renovera och arbeta i skolor, föreläsa om olika ämnen, hålla i kurser m.m.

Tisdag 30 november, kl. 17.30-20.00
Hörsal C1, Campus USÖ

Vi bjuder på fika, varmt välkomna!