Företagsrekonstruktion i teori och praktik!

Paneldebatt anordnad av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet och Juridicum vid Örebro universitet.

TISDAGEN 9 OKTOBER, KL. 17.15,
LÅNGHUSET HÖRSAL 2

Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet och enheten för juridik vid Örebro universitet inbjuder härmed till ett evenemang om företags- rekonstruktion med en panel bestående av:

Jan-Åke Jonsson
Fd. VD SAAB Automobile. Jan-Åke var verksam som VD under den tid SAAB Automobile genomgick företagsrekonstruktion.

Christian Andersch
Advokat och delägare Rosengrens Advokatbyrå. Specialiserad på konkursförvaltning och företagsrekonstruktioner. Christian var rekonstruktör i Stampen (ett av Sveriges största mediaföretag).

Marie Karlsson Tuula
Forskare i insolvensrätt och specialist på frågor som rör företagsrekonstruktion och konkurser. Marie är professor i insolvensrätt vid universitet i Karlstad och gästprofessor vid Örebro universitet. Marie har publicerat ett antal böcker och artiklar i ämnet. Marie är ansvarig för Akademien för Insolvensrätt och ansvarig utgivare för Insolvensrättslig tidskrift.

Panelledare är Peter Björnram, advokat på advokatfirman Dnonolaw, fd. VD Ackordscentralen.

Diskussionen kommer att beröra teorin och praktiken kring företagsrekonstruktioner. Ett urval av frågorna som kommer att behandlas är:

  • Rekonstruktörsrollen. Är rekonstruktören tillräckligt självständig i förhållande till bolaget?
  • Tidsaspekten. Tar det för lång tid att genomföra en rekonstruktion? Vad kan göras för att snabba på processen.
  • Fordringsägarna. Hur skall jag agera som fordringsägare i en rekonstruktion. Vad är viktigt att tänka på.
  • Anställda. Vilka regler gäller för anställda i bolag som genomgår en rekonstruktion och vad är viktigt att tänka på i denna del.Det bjuds på lättare förtäring efter evenemanget.
    Varmt välkommen!

Anmäl dig via amanuens.juridicum@oru.se senast den 28 september. Evenemanget är kostnadsfritt. Ange Företagsrekonstruktion i ämnesraden.