Formulär inför Utrecht

Nedan finner du formuläret som kommer at användas för att para ihop dig med en student i Nederländerna. Du kommer att bo tillsammans med honom/henne, och med hjälp av det här formuläret hoppas vi kunna göra så att matchningen blir så bra som möjligt.

Särskilt om:

The Golfish concert: Som angivet i informationsmailet så har vi fått en förfrågan om vi vill följa med studenter från utbytet till en konsert med artisten Goldfish. Läs gärna igenom informationen, lyssna lite på deras musik på Spotify (Goldfish) och svara sedan på frågan om du vill med direkt här i formuläret.

Year: Fulla år som räknas här, alltså Termin 1-2 = År 1, Termin 3-4 = År 2 osv

Allergies/Special diets: Vi har denna information, men för enkelhetens skull ber vi dig fylla i detta en extra gång, tack!

Eftersom svaren ska skickas till Utrecht så ber vi dig att fylla i det på engelska.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Personal information

Your name (first and last, mandatory)

Date of birth (mandatory)

Study year (mandatory)

Nationality (mandatory)

Gender (mandatory)

Telephone number (mandatory)

Your email (mandatory)

- - -

Personal interests

When I meet my buddy I want to:

If I could choose any vacation or trip I’d like to make, I’d want to do this:

You are: (more than one applicable)

Any other words that describes you? (optional)

What do you want to do with your buddy besides the planned activities?

Would you like your buddy to be a girl or a boy?

What are your hobbies? (mandatory)

How would you describe yourself? (mandatory, but you can keep it short)

Would you like to attend the Goldfish concert with students from the exchange?

Any allergies or special diets?

Do you have other questions/remarks?

Please repeat the letters below:
captcha

Thank you for submitting your answers, see you in Utrecht!