Frågor till DO, KKV och SI

Nedan finner du frågor som vi jättegärna vill att du besvarar. De är i samband med besöken som gjordes till Svenska institutet (SI), Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Konkurrensverket (KKV) – och vi hoppas att du genom dina svar kan hjälpa oss att förbättra våra projekt.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Namn*

E-post*

- - - DO - - -

Vad var bra med besöket hos Distriktsombudsmannen (DO)?*

Känner du att du fick svar på dina eventuella frågor?*

Var informationen bra och relevant?*

Finns det något som kan göras bättre?*

Fick du veta något nytt om DO?*

Är du nöjd med besöket hos DO?*

- - - SI - - -

Är du nöjd med besöket hos SI?*

Fick du svar på dina frågor?*

Finns det något som kan göras bättre?*

- - - KKV - - -

Är du nöjd med besöket hos KKV?*

Fick du svar på dina frågor?*

Finns det något som kan göras bättre?*

- - - Allmänt om besöken - - -

Fick du den information du behövde inför besöken?*

Finns det något som JF kan göra bättre?*

captcha

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –