Ekonomi

Ekonomi

Vid föreningsstämman 2017 röstade medlemmarna igenom att en del av föreningens kapital skulle placeras i aktier med förhoppning om god avkastning. Efter att beslutet togs tillsattes ett utskott vars huvudsakliga uppgift består i att förvalta och placera föreningens kapital. Utskottet består idag av tre engagerade ledamöter, samtliga kunniga inom värdepappershandel. Placering sker med stöd av den investeringspolicy som röstades igenom under föreningsstämman hösten 2018. Policyn finns publicerad här nedan.


Varje månad publicerar utskottet en portföljrapport med syfte att öka transparensen för medlemmarna och andra intressenter. Rapporterna ger en kort beskrivning av hur månadens arbete har gått och hur portföljen har utvecklats. Har du frågor om utskottets arbete är du varmt välkommen att kontakta ekonomiansvarig på mailadressen nedan.


För närvarande är utskottet fullt men vid eventuellt behov kommer ledig plats att annonseras. Det ska dock sägas att inga dörrar är stängda, självklart är du välkommen att kontakta ekonomiansvarig Sara Ottosson Bixo på ekonomi@jforebro.se med en spontanansökan.


Investeringspolicy


Portföljrapporter

Portföljrapport-2018-02-02


Portföljrapport-2018-03-26


Portföljrapport-2018-10-23


Portföljrapport 2018-11-28


Portföljrapport 2018-12-21


Portföljrapport 2019-01-30


Portföljrapport 2019-02-28


Portföljrapport 2019-03-31


Portföljrapport 2019-04-30


Portföljrapport 2019-05-31


Senaste rapporten från ekonomiutskottet:

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00