Juridiska föreningen vid Örebro universitet ställer sig bakom #medvilkenrätt

Juridiska föreningens medlemmar är på väg in i eller befinner sig i en bransch där de mänskliga rättigheterna skyddas och upprätthålls genom vår kunskap om juridiken. Alla människors lika värde borde vara en självklarhet för alla i branschen. Den senaste tidens berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier har dock visat att så inte är fallet – inte heller juristbranschen är skonad från sexism eller övergrepp.

Det här får inte fortsätta och det är allas vårt ansvar att se till att det slutar här. Oavsett ålder, status eller kön – ingen ska behöva bli utsatt för detta. Många arbetsgivare i branschen har gått ut och ställt sig bakom #medvilkenrätt. För att återigen framstå som attraktiva arbetsgivare räknar vi med att drastiska åtgärder vidtas på de utpekade arbetsplatserna samt att resultatet av dessa åtgärder presenteras på ett transparent vis. För oss, inom kort yrkesverksamma jurister, är det oumbärligt att kunna se att en potentiell blivande arbetsgivare tar detta på allvar – att ord inte bara är ord, utan att ord också leder till handling.

För Juridiska föreningen vid Örebro universitet är det därför en självklarhet att stötta initiativet och diskussionen under #medvilkenrätt.