JURO

Juridiska föreningens  utbildningsbevakare för juristprogrammet representerar Örebros juridikstuderande  i JURO (Juris studerandes riksorganisation). Där sammanträder ansvariga för utbildningsbevakningen från samtliga lärosäten i Sverige för att samarbeta i frågor som är rör juristprogrammet generellt. Bland annat har JURO diskuterat tingsnotarietjänstgöringen eftersom den har ansetts utgöra en orsak till stress inom utbildningen och försämrad studenthälsa.Under hösten 2012 tillsattes en arbetsgrupp inom JURO för att utreda hur JURO kan gå vidare i frågan.

JURO är ett värdefullt verktyg inom utbildningsbevakningen eftersom den ger inblick i samtliga utformningar av juristprogrammet och ökar kompetensen kring frågor som rör utbildningen. Hösten 2012 sammanträdde JURO på gamla juridicum i Uppsala och senare på Juristernas hus i Stockholm. Under våren 2013 kommer möten hållas i Umeå och Lund i januari respektive april.