Ansökan om medlemskap

Om medlemskapet

I och med ditt medlemskap i JF Örebro medger du att du är student vid jurist- eller rättsvetenskapliga programmet eller att du läser fristående rättsvetenskapliga kurser vid Örebro universitet. Ordinarie medlemskap i JF Örebro är gratis och varar i fem år. Stödmedlemskap erhålls terminsvis mot en kostnad som för närvarande är 50 kr/termin.

Dina uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart av JF Örebro i enlighet med personuppgiftslagen. Vi behandlar dina uppgifter under tiden för ditt medlemskap. Uppgifterna används i syfte att nå ut med information om JF Örebros verksamhet. JF Örebro lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. När du blir medlem ansvarar du för att dina uppgifter stämmer överens med dina personuppgifter.

JF Örebro har som syfte att erbjuda sina medlemmar studiesociala aktiviteter såväl som att ta ansvar för att kvaliteten på utbildningarna upprätthålls. Vill du veta mer om föreningens syften och verksamhet hittar du stadgarna här!

Har du ytterligare frågor angående medlemskap rekommenderar vi att du hör av dig till föreningens ordförande Elin Gustavsson. Kontaktsidan kommer du till här!

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!