Ansökan om medlemskap

Om medlemskapet

I och med ditt medlemskap i JF Örebro medger du att du är student vid jurist- eller rättsvetenskapliga programmet eller att du läser fristående rättsvetenskapliga kurser vid Örebro universitet. Ordinarie medlemskap i JF Örebro är gratis och varar i fem år. Stödmedlemskap erhålls terminsvis mot en kostnad som för närvarande är 50 kr/termin.

Klicka här för att registrera dig som medlem.

Dina uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart av JF Örebro i enlighet med GDPR – General Data Protection Regulation (EU:s dataskyddsförordning). Vi behandlar dina uppgifter under tiden för ditt medlemskap. Uppgifterna används i syfte att nå ut med information om JF Örebros verksamhet samt även för att kunna identifiera dig i samband med evenemang. Genom att bli medlem i Juridiska föreningen vid Örebro universitet samtycker du att dina personuppgifter behandlas enligt ovan beskrivna ändamål.  Mer information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finner du i vår Integritetspolicy

JF Örebro har som syfte att erbjuda sina medlemmar studiesociala aktiviteter såväl som att ta ansvar för att kvaliteten på utbildningarna upprätthålls. Vill du veta mer om föreningens syften och verksamhet hittar du stadgarna här!

Har du ytterligare frågor angående medlemskap rekommenderar vi att du hör av dig till föreningens ordförande Minna Åström. Kontaktsidan kommer du till här!