Midander-Lönnstipendiet 2018!

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter?
Ansök om 2018 års Midander-Lönnstipendium senast den 19 oktober 2018!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Uppsatsen ska omfatta 30 hp.
Du skickar ansökan per e-post till alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se senast den 19 oktober 2018.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet på http://centrumforrattvisa.se/student

Vi ser fram emot att läsa din uppsats!