Motioner i samband med årsstämman den 29 oktober 2012

Nedan finner du de motioner som inkom till Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. För enklare förståelse har texter samlats och layout gjorts likformig.

Motion – Hedersmedlemskap för styrelsen 2011/12

Motion – Angående styrelsens förslag till införande av Inspektor 

Motion* – Beträffande Ekonomi och kompetensplan

Motion* – Beträffande Dokumenthanteringssystem

Motion* – Beträffande offentliggörande av valberedningens förslag

*ANMÄRKNING: Benämningen av motionerna har gjorts för att underlätta navigation av JF Örebros IT-ansvarig, Christoffer Carlberg. Författaren har således inte valt denna benämning.