Örebro tingsrätt söker praktikanter VT19!

Om arbetsplatsen
Örebro tingsrätt är en av de större tingsrätterna i landet och har hela Örebro län som upptagningsområde. Domstolen har ca 80 medarbetare som arbetar i moderna domstolslokaler centralt belägna i Rättscentrum Örebro. På tingsrätten arbetar domare, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och en administrativ enhet och avgör årligen ca 6 200 mål och ärendet.

Arbetsuppgifter
Som juristpraktikant får du inblick i domstolens olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför såsom att utföra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt att föra protokoll vid förhandlingar i domstol. Praktikperioden omfattar 10 veckor med start den 21 januari respektive 15 april 2019. Domstolen söker minst fyra praktikanter per termin uppdelat på två eller fler praktikanter per tioveckorsperiod. Praktiken motsvarar heltidsarbete under ordinarie kontorstider. Praktiken är oavlönad.

Kvalifikationer
Sökanden ska ha slutfört termin sex på juristprogrammet. Sökanden ska också vara inskriven på en praktikkurs motsvarande 15 högskolepoäng.

CV, personligt brev och kopia på det senast studieutdraget från juristprogrammet ska finnas med i ansökan.

Ingen erfarenhet i övrigt krävs.

Hur man ansöker
Ansökan skickas till orebro.tingsratt@dom.se ange diarienummer TOR 2018/303.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2018. Beslut om vilka som kallas tilldelas praktikplats kommer att meddelas ca tre veckor senare.


Kontaktuppgifter

Tingsnotarien Martin Starsmark (praktikantansvarig),
019-16 63 89, martin.starsmark@dom.se

Rådmannen Lars-Erik Hulth (jusek),
019-16 63 59, lars-erik.hulth@dom.se

Chefsrådmannen Anders Domert,
019-16 63 20, anders.domert@dom.se