Örebro universitet anordnar en konferens om digitaliseringen och den förändrade juristrollen

Vem är morgondagens jurist, vad kan den och hur ska den utbildas?

Digitaliseringen i vårt samhälle går allt snabbare och vi ser stor påverkan på juridiken. Det uppstår intressanta rättsfrågor kring hur traditionell lagstiftning ska hantera komplexa flöden där det inte är helt givet vem som till exempel levererar en tjänst, var den levereras och vad tjänsten egentligen ska klassificeras som ur juridisk synvinkel. Det innebär också att nya hjälpmedel som till exempel AI-robotar, kan underlätta juristernas vardag. Vi vill på denna konferens lyfta frågorna ytterligare en nivå och diskutera vad digitaliseringen innebär för juristrollen.

Vad ska egentligen en jurist göra i framtiden, varför då och hur utbildar man en sådan person?

På konferensen kommer till exempel följande frågor att behandlas i föreläsningar och paneldebatter

• Juristbranschen i förändring
• Automatiskt beslutsfattande
• Skattejuridik i förändring
• Digitaliseringen och rättssäkerhet
• Hur utbildar vi framtidens jurister och vad har arbetsgivare för förväntningar på dem?

Datum och tid Onsdagen den 18 april 2018, kl. 10.00–17.00

Kaffe och registrering från kl. 9.30, avslutande mingel och enklare förtäring från kl. 16.30

Plats Örebro universitet, Musikhögskolan Anmälan

Klicka här för att anmäla dig, senast onsdagen den 11 april 2018

Kontakt Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet eleonor.kristoffersson@oru.se, 019-30 30 79 eller Jonas Hagström, PwC jonas.hagstroem@pwc.com, 010-213 18 62 Evenemanget är kostnadsfritt.

Läs programbladet här.

Välkomna!