Praktikplats på advokatbyrå i Stockholm vårtermin 2019!

Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB erbjuder praktikplats till juridikstudent som vill få en god inblick i arbetet på en advokatbyrå med svensk och internationell humanjuridisk inriktning.

Advokatfirman sysselsätter fem jurister och två ekonomer. Juristerna har stor processvana inom flera civilrättsliga områden, förvaltnings- och straffrätt. Advokatfirman åtar sig återkommande internationellt privaträttsliga uppdrag.

Se mer info: www.juristdomanen.se

Praktikanten kommer under vägledning att arbeta med rättsutredningar, protokollföring, kontakter med rättssökanden, domstolar, statliga och kommunala myndigheter samt sedvanliga administrativa göromål.

Praktiken läggs upp enligt överenskommelse.

Ansökan skickas via e-post till praktik@juristdomanen.se