Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Athen

Ambassaden utlyser ny praktikplats för höstterminen 2018. Sista ansökningsdag är den 25 mars. Välkommen med din ansökan!

Sveriges ambassad i Athen erbjuder vanligtvis varje höst- och vårtermin en praktikplats motsvarande en termins studier, ca 20 veckor, till en student med svenskt medborgarskap som är inskriven vid svenskt eller utländskt universitet/högskola. Sommarpraktik erbjuds inte. Praktikperioden ska ingå i universitetets ordinarie utbildningsprogram. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska praktikantens institution vid universitetet intyga att
praktiken är relevant för den studerandes studieinriktning.

Praktiken omfattar många av på en ambassad förekommande uppgifter men den huvudsakliga arbetsuppgiften för praktikanten kommer att inkludera medverkan i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering, nyhetsbevakning, Sverige-främjande verksamhet, arbete med sociala medier, samt inblick i konsulära, administrativa, och migrationsrelaterade frågor. Du kommer att få följa särskilda politiska frågor, ta fram rapporteringsunderlag och även skriva egna rapporter. Du kommer att ha nära kontakt med din handledare på ambassaden.

Vi fäster stor vikt vid din förmåga att formulera dig väl både skriftligt och muntligt samt att du har god initiativförmåga och på kort varsel kan ta itu med allehanda uppgifter som utförs på ambassaden. Du bör vara van vid självständigt arbete och vara socialt utåtriktad. Kunskaper i grekiska, liksom fördjupade nationalekonomiska studier, är meriterande för praktikplatsen men inget krav.

Praktiken är oavlönad. Praktikanten står själv för sitt uppehälle och andra kostnader i samband med praktiken. Praktikanten ordnar själv med bostad i Athen, men tidigare praktikanter kan oftast bistå med värdefulla tips. Det är praktikantens ansvar att säkerställa att man har fullgott försäkringsskydd under hela praktikperioden.

Sökande måste vara svensk medborgare. Registerkontroll kommer att genomföras.

Sista ansökningsdag för praktikplats för höstterminen 2018 är söndag den 25 mars 2018. Ansökan ska innehålla a) CV, b) personligt brev på svenska med motivering till varför du söker praktikplats i Athen, c) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner samt d) kopia på universitetsbetyg.

Skicka ansökan (märkt praktikplats) till: ambassaden.athen@gov.se.

För ytterligare information, kontakta ambassaden per e-post (se ovan).

Välkommen med din ansökan!