SÖK FOYENS STIPENDIER INOM LOU, ENTREPRENAD- OCH MILJÖ

Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom LOU, entreprenadrätt eller miljörätt är du varmt välkommen att söka respektive stipendium. Vi på Foyen Advokatfirma kommer ihåg hur pass välkomna 15 000 kronor är i en ansträngd studentekonomi. Stipendiet utdelas årligen och sista ansökningsdag är den 20 juni.

För att söka stipendiet skicka din uppsats till lisa.ceder@foyen.se eller posta den till:

Foyen Advokatfirma
Att: Lisa Ceder
Regeringsgatan 52
Box 7229
103 89 Stockholm