Tingsrätten söker juristpraktikant våren 2019

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du deltar framför allt i beredningen av brottmål och är protokollförare vid huvudförhandlingar och häktningsförhandlingar samt skriver förslag till domslut och beslut. Om möjlighet finns kan du också protokollföra eller närvara vid tvistemålsförhandlingar. Oavsett framtida yrkesplaner är praktiken en bra erfarenhet för att få en inblick i domstolsprocessen och rättsväsendet i stort.

Kvalifikationer
Du ska studera på Juristprogrammet och ha slutfört termin sex.
Ingen erfarenhet krävs.

Praktiktjänstens omfattning
Omfattning: Heltid

Observera att arbetstillfället inte avser någon anställning utan en oavlönad praktiktjänstgöring. Praktiken omfattar tio veckor under andra hälften av vårterminen 2019.

Ansökan
Ansökan ges in till vanersborgs.tingsratt@dom.se

CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet ska finnas med i ansökan.

Ansök senast: 2019-01-25

Referensnummer: TVB 2019/8 (anges i ansökan)

Kontakt
Caroline Zakariasson, beredningsjurist, 0521-27 02 45
Anton Jägerholt, tingsnotarie, 0521-27 02 04

Vilka är vi?
Vänersborgs tingsrätt har idag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen samt Va-mål. På tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Tingsrätten är en modern arbetsplats med fina och vackert belägna lokaler, med goda pendlingsmöjligheter t.ex. från Göteborg.