Tio veckors praktik under hösten 2017, Legio

LEGIO Advokatfirma är en processbyrå vars verksamhet främst är inriktad på skadestånds-, personskade- och familjerätt; en ansenlig del av ärendena prövas i förvaltnings- och allmän domstol. På byrån arbetar 5 advokater och 6 biträdande jurister.

Legio söker nu dig, som är i slutet av studierna och har fallenhet för våra verksamhetsområden, för praktik under tio veckors tid inom ramen för juristutbildningen. Vi erbjuder sammanlagt fyra praktikplatser under höstterminen 2017. Målsättningen med praktiken är att du ska kunna delta i det löpande arbetet vid byrån och biträda firmans jurister inom ovan angivna rättsområden. Då advokatbyrån vid nyrekrytering och tillsättande av vikariat i första hand vänder sig till examinerade praktikanter ser vi gärna studenter med genuint intresse för nämnda rättsområden.

Praktikperioderna påbörjas den 28 augusti 2017 och den 6 november 2017. Frågor besvaras av Jasmine Majander (08-678 60 50 eller jm@legio.se).

Ansökningar mottages och genomgås löpande. Vänligen skicka din ansökan inklusive cv, betyg och referenser till jm@legio.se, alternativt per post till:

Legio Advokatfirma AB
Att: Jasmine Majander
Drottninggatan 94
111 36 STOCKHOLM