Uddevalla tingsrätt söker juristpraktikanter våren 2019

Om arbetsplatsen
Uddevalla tingsrätt har drygt 40 anställda och vi har fina lokaler mitt i Uddevalla. Ungefär hälften av de anställda är domare och notarier medan övriga arbetar på målkansliet och enheten för administration och service. Som domstol i första instans handlägger vi tvistemål, brottmål, domstolsärenden och konkurser.

Arbetsuppgifter
Som juristpraktikant får du inblick i arbetet vid en tingsrätt. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför, som att föra protokoll vid förhandlingar m.m.

Kvalifikationer
Du skall ha slutfört termin sex på Juristprogrammet.
CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet skall finnas med i ansökan.

Ingen erfarenhet krävs.

Praktiktjänstens omfattning
Heltid.

Observera att arbetstillfället inte avser någon anställning utan oavlönad praktiktjänstgöring. Praktiken omfattar tio veckor och kan komma att erbjudas såväl första som andra hälften av vårterminen 2019.

Ansökan
Ansökan ges in till uddevalla.tingsratt@dom.se.
Ansök senast:  2018-12-31
Referensnummer:   2018/108

Kontaktpersoner
Arne Åkerström, samordnande domare, 0522-65 71 00, arne.akerstrom@dom.se
Isabella Bozdemir, samordnande tingsnotarie, 0522-65 71 00, isabella.bozdemir@dom.se