Uddevalla tingsrätt söker juristpraktikanter

Om arbetsplatsen

Uddevalla tingsrätt har ca 40 anställda och vi har fina lokaler mitt i Uddevalla. Ungefär hälften av de anställda är domare och notarier, övriga arbetar på målkansliet och enheten för administration och service. Som domstol i första instans handlägger vi tvistemål, brottmål, domstolsärenden och konkurser.

Arbetsuppgifter

Som juristpraktikant får du inblick i arbetet vid en tingsrätt. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför, som att föra protokoll vid förhandlingar m.m.

Kvalifikationer

Du skall ha slutfört termin sex på Juristprogrammet.
CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet skall finnas med i ansökan.

Ingen erfarenhet krävs.

Praktiktjänstens omfattning

Heltid

Observera att arbetstillfället inte avser någon anställning utan en oavlönad praktiktjänstgöring. Praktiken omfattar 10 veckor, och tillträde sker antingen runt månadsskiftet augusti/september eller runt månadsskiftet oktober/november.

Ansökan

Ansök senast:   2018-05-04

Referensnummer:   2018/50

 

Kontaktpersoner

Arne Åkerström Samordnande domare 0522-65 71 00 arne.akerstrom@dom.se

Julia Svensson Samordnande tingsnotarie 0522-65 71 00 julia.e.svensson@dom.se