Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har cirka 230 medarbetare, varav ungefär 170 är jurister. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper varav de största är socialförsäkring, skatt och migrationsmål. Kammarrättens lokaler är vackert och centralt belägna på Riddarholmen i Stockholm.

Kammarrätten söker nu en eller flera uppsatspraktikanter med tillträde från september/oktober 2018.

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens
verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är
huvudsakligen skriftlig och målen avgörs av två eller tre domare efter muntlig
föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens fiskaler och
föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande. De mål som
du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att behandla i din
uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de
målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under
praktiken, som avser en tioveckorsperiod.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Ansökan

Ansökan med CV och betyg från juristlinjen skickas till
kammarrattenistockholm@dom.se senast den 15 juni 2018. Märk ansökan
med diarienr KST 2018/192

Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per epost.

Eventuella frågor besvaras av administrativa fiskalen Sofia Kinnunen
Bengtsson, telefon 08-561 690 61, e-post sofia.kinnunenbengtsson@dom.se.

Varmt välkommen med din ansökan!