Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har cirka 230 medarbetare, varav ungefär 170 är jurister. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper varav de största är socialförsäkring, skatt och migrationsmål. Kammarrättens lokaler är vackert och centralt belägna på Riddarholmen i Stockholm.

Kammarrätten söker nu en eller flera uppsatspraktikanter med tillträde från februari/mars 2019.

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs av två eller tre domare efter muntlig föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande. De mål som du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken, som avser en tioveckorsperiod.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Ansökan
Ansökan med CV och betyg från juristlinjen skickas tillkammarrattenistockholm@dom.se senast den 30 november 2018. Märk ansökan med diarienr KST 2018/381.

Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per e-post.

Eventuella frågor besvaras av administrativa fiskalen Jennie Åsberg, telefon 08-561 690 60, e-post administrativfiskal.kst@dom.se.

Varmt välkommen med din ansökan!