JURO

JURIS STUDERANDES RIKSORGANISATION

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen.
Styrelsen består av ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av tolv ledamöter och ordförande. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

Kontakta styrelseordförande i JURO för verksamhetsåret 2018/19, Victor Abrahamsson för ytterligare frågor

Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans.
Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och bör förläggas i följande inbördes ordning; Umeå, Lund, Örebro eller Karlstad, Uppsala, Stockholm eller Göteborg.

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00