Valmöte

Måndag 13 maj kl. 17:15 hålls valmöte i sal L109. Då kommer val av styrelse och revisor för verksamhetsåret 2013/2014 att förrättas.

 Valberedningens förslag till styrelse, revisor samt inspektor hittar du här. Fortfarande finns det möjlighet att nominera sig själv under valmötet utan föregående kontakt med valberedningen.

Valberedningens förslag till Juridiska Föreningens styrelse, Verksamhetsåret 2015-2016

Ordförande
Gustav Bonta

Vice ordförande
Matilda Vikberg

Sekreterare
Frida Nordström

Kassör
Magnus Liljedahl

Marknadsansvarig
Mikael Karlsson

Utbildningsbevakare Juristprogrammet
Alexandra Kristoffersson

Utbildningsbevakare Rättsvetenskapliga programmet
Therese Nimborg

Studiesocialt ansvarig
Albin Gustafsson

Inspektor 
Universitetsadjunkt Carolina Saf, för omval