Verksamhet

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, förkortat JF Örebro, är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och rättsvetenskap med internationell inriktning vid Örebro universitet.

JF har som självständig förening funnits i Örebro sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. Juridiska Föreningen kan idag erbjuda studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.

Juridiska Föreningens arbete bedrivs i sin helhet av studenter, för studenter. JF:s högsta styrande organ är årsstämman. Stämman äger rum i november varje år. Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen. Styrelsen tillsätts av medlemmarna vid valmöte i maj för ett verksamhetsår som sträcker sig från den 1 september till den 31 augusti. Styrelsens uppdrag är att leda föreningsarbetet framåt, visionärt såväl som praktiskt, samt att representera JF Örebro och dess medlemmar gentemot systerföreningar vid Sveriges och Nordens lärosäten samt i sammankomster med andra aktörer inom den juridiska branschen. Juridiska Föreningens operativa verksamheten sköts i allt större utsträckning av utskott för vilka en eller flera styrelseledamot har huvudansvar. I utskotten kan också utses utskottsordföranden som leder utskottsledamöterna i utskottsarbetet och rapporterar till styrelseledamoten. Tillsammans driver styrelsen och utskotten Juridiska Föreningens arbete framåt.

Några av de välkända arrangemang som JF Örebro leder är:

  • Juristmässan – en arbetsmarknadsmässa för jurister och rättsvetare. Juristmässan äger rum i december och i samband med denna anordnas två förkvällar som frekvent gästats av justitieråd, advokater och andra framträdande aktörer inom den juridiska branschen. Under mässdagen tar vi arbetsmarknaden till Örebro universitet och låter den träffa studenterna vid rättsvetenskapliga- och juristprogrammet. Mässdagen avslutas med en bankett på Örebro Slott. Mer information hittar du på www.juristmassan.se.
  • Medborgarjuristerna – ett projekt som bedrivs tillsammans med Örebro kommun där medlemmar i Juridiska Föreningen bistår allmänheten med juridisk rådgivning pro bono publico.
  • Slottsbalen – Örebro universitets första och största bal är en alltid lika populär tillställning bland medlemmarna som naturligtvis äger rum på Örebro Slott. Biljetterna till Slottsbalen säljer brukligen slut bara timmar efter släpp vilket räcker för att illustrera evenemangets popularitet.

Att  bli medlem i Juridiska Föreningen är enkelt och gratis! Information om hur Du går till väga hittar Du under fliken ”Bli medlem”. Det är också enkelt att engagera sig i JF Örebro. Juridiska Föreningen söker alltid drivna personer till våra olika verksamheter. Uppdragen sträcker sig från högt till lågt och vi vågar utlova att det finns något för just dig! Tillsammans utvecklar vi JF Örebros verksamhet till större och bredare succéer – det kommer garanterat utveckla dina färdigheter  och ge dig en erfarenhet för livet och en snygg merit på CV:t.