Årsstämma

Här finns handlingarna till kallelsen inför årets årsstämma, som äger rum den 23e november, kl. 18.00 i Biosalen i Forum:

Preliminär föredragningslista stämman 2018

Verksamhetsberättelse 17:18

Resultatrapport 17:18

Balansrapport 17:18

Revisionsberättelse 17:18

Ekonomisansvarigs noter 17:18

Verksamhetsplan 18:19

Budget för verksamhetsåret 18:19

Förslag till valberedningen 2019

 

Nedan publiceras de eventuella motioner som kommer att behandlas på årsstämman:

Motion hedersmedlemskap