Årsstämma

Här finns handlingarna till kallelsen inför årets årsstämma den 23e november.

Juridiska Föreningens Stadgar

Verksamhetsberättelse från verksamhetsår 16/17

Resultatrapport från verksamhetsår 16/17

Balansrapport från verksamhetsår 16/17 

Revisionsberättelse från verksamhetsår 16/17 

Verksamhetsplan för verksamhetsår 17/18

Proposition om stadgeändring

Förslag till valberedningen 2018

 

 

Nedan följer de motioner som kommer behandlas på årsstämman. I dokumenten hittar ni även styrelsens kommentar.

Motion om hedersmedlemsskap för styrelseledamöter från verksamhetsår 16/17

Motion om hedersmedlemsskap för Juristmässans projektledare

Motion från ekonomiutskottet

Motion om stadgeändring, förändring av verksamhetsår

Motion om stadgeändring, misstroendeförklaring

Motion om stadgeändringar, utskottsordföranden