Årsstämma

Här finns handlingarna till kallelsen inför årets årsstämma, som ägde rum den 23e november, i biosalen i Forumhuset. Vi tackar alla medlemmar för att ni deltog samt uppskattad feedback inför kommande verksamhetsår:

Föredragningslista 2018

Översiktsbudget verksamhetsåret 18/19

Verksamhetsberättelse 17:18

Revisionsberättelse 17:18

Ekonomiansvarigs noter 17:18

Verksamhetsplan 18:19

Förslag till valberedningen 2019

 

Nedan publiceras de eventuella motioner som kommer att behandlas på årsstämman:

Motion hedersmedlemskap

Motion hedersmedlemskap för avgående styrelse

Motion ang. placering av Juridiska Föreningens kapital

Motion gällande stadgeändring samt införande av nytt kapitel om avstängning och uteslutning av medlem

 

Nedan publiceras förslag på nya policydokument:

Likabehandlingspolicy

Uppförandepolicy

Varningsriktlinjer