Ekonomiutskottet

Utskottets huvudsakliga uppgifter består i placering och förvaltning av föreningens kapital samt att på olika sätt anskaffa ytterligare medel till föreningen – exempelvis genom att söka bidrag och stipendier.

På denna sida kommer rapporter om ekonomiutskottets arbete att läggas ut för att ge alla medlemmar möjlighet att ta del av verksamheten.

Portföljrapport-2018-02-02

Portföljrapport-2018-03-26

Portföljrapport-2018-10-23