Engagera dig!

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet bedriver en omfattande verksamhet med många olika grenar. Känner du att du vill få ut ännu mer av din studietid rekommenderar vi dig att engagera dig i något av våra utskott!

 

Jämlikhetsutskottet
Är du intresserad av jämställdhetsfrågor? Då är du perfekt för jämlikhetsutskottet. Utskottets uppgift är att granska utbildningen och föreningen ur ett jämställdhetsperspektiv men utöver det sätter bara fantasin gränser för vad utskottet kan och vill göra. Ett viktigt utskott och en viktig del av JF!

Intresserad? Kontakta viceordforande@jforebro.se

 

SJM – Svenska Juridiska Mästerskapen
SJM är en rikstäckande tävling i processföring, som är aktuell för alla juriststudenter i hela Sverige som avslutat kurs i processrätt. Tävlingen inleds på alla lärosäten samtidigt under senhösten, där vissa av lagen tar sig till lokalfinal på sin ort. Vinnande laget i lokalfinalen går sedan vidare till riksfinalen som hålls i HD framför verksamma justitieråd.

I detta utskott kommer två personer att vara verksamma. Dessa ska vara spindeln i nätet och ro ihop tävlingen här i Örebro. Uppdraget kommer bland annat att handla om att hålla kontakt med Mannheimer Swartling som är ansvariga för tävlingen, ordna med inlagor som tävlande lag skickar till varandra, boka salar och tingsrätten, åka med till Stockholm och HD i maj. Utöver detta kommer uppdraget innehålla många fler givande uppgifter, där man ständigt har kontakt med externa parter.

Intresserad? Kontakta marknad@jforebro.se

 

Näringslivsutskottet
Tanken med detta utskott är att man ska få vara kreativ och bolla idéer med näringslivsansvarig på vad man kan göra för att stärka studenters relationer till näringslivet. Det kan handla om att ta hit intressanta föreläsare, planera studiebesök, jobba för att hitta nya sponsorer etc. Utskottet kommer även att hjälpa till vid evenemang som vi anordnar tillsammans med våra samarbetspartners.

Intresserad? Kontakta marknad@jforebro.se

 

Diplomeringsutskottet
Som engagerad i diplomeringsutskottet får du och dina medstudenter planera den symboliska diplomeringen för nyexaminerade rättsvetar- och juriststudenter! Under arbetets gång kommer ni att få förbereda inför ceremonin, skriva diplom, planera underhållning och ordna med förfriskningar.

Intresserad? Kontakta utbildningjp@jforebro.se eller utbildningrp@jforebro.se

 

Utrikesutskottet
På våren 2019 åker JF på sin årliga resa utomlands. Tidigare år har vi bland annat besökt till Island, Berlin och Dublin. Vill du vara med och bestämma vart nästa resa bär av? Gillar du att resa och planera aktiviteter och studiebesök? Då ska du ansöka till utrikesutskottet.

Intresserad? Kontakta aktivitet@jforebro.se

 

Åreutskottet
Vill du vara med och planera JF:s kanske mest populära evenemang? Vill du skapa en minnesvärd fjällsemester som inkluderar allt från grymma svängar i pisten till mindre snygga svängar på afterski? Som utskottsmedlem kommer du ha i uppgift att skapa mervärde för våra medlemmar genom att arrangera tävlingar, förfester och annat roligt under resan. Dessutom anordnar utskottet en ”förkväll” för alla deltagande. Vi hoppas att du söker till Åreutskottet!

Intresserad? Kontakta aktivitet@jforebro.se

 

Marknadsföringsutskottet
JF har flertalet olika utskott att engagera sig, där det också anordnas flertalet event. Givetvis behövs då också ett utskott som marknadsför alla dessa härliga event! Detta är utskottet som ansvarar för att alla JF:s event når ut till dess medlemmar. Är du bra på att skapa snygga affischer och utskick eller bara intresserad av marknadsföring överlag? Har du livlig fantasi och många idéer på hur man kan marknadsföra event med olika teman? Då platsar du helt klart här!

Intresserad? Kontakta sekreterare@jforebro.se

 

Idrottsutskottet
JF-idrotten anordnas av idrottsutskottet och vi vill ha ditt deltagande! Oavsett om du är elitidrottare eller anser att kånka på lagboken är tillräcklig motion så vill vi att just du ska vara med och engagera dig! Idrottsutskottet arrangerar allt från återkommande aktiviteter i idrottshallen till ärofyllda turneringar. Kanske vill du att JF-medlemmarna ska få chansen att prova på klättring, padel, biljard eller varför inte hoppa bort tentastressen på trampolinparken Jump? Sök till idrottsutskottet!

Intresserad? Kontakta aktivitet@jforebro.se

 

Prima Facie
Prima Facie är Juridiska Föreningen vid Örebro universitets egna tidskrift. Är du intresserad av att bli en av våra skribenter? Som skribent för tidskriften har man möjlighet att själv bestämma över sin texts utformning, ambitionsnivå och längd. Texterna ska vara juridiskt förankrade, men man har frihet att bestämma på vilket sätt!

Kontakta michelle.gaudingonzalez@gmail.com

 

Balutskottet
Vad är väl en bal på slottet? Varje år anordnar JF Slottsbalen, som avslutning på verksamhetsåret. Slottsbalen hålls på Örebro slott, och Balutskottet med ordföranden i spetsen planerar allt från underhållning och dekorationer till mat och dryck! Helt klart en av årets trevligaste evenemang där både studenter och representanter för Juridicum såväl som arbetslivet närvarar, var med och skapa en magisk kväll!

Intresserad? Kontakta socialt@jforebro.se

 

Eventutskottet
Eventutskottet ansvarar för att anordna nya och spännande evenemang för att förgylla studentlivet för våra medstudenter! Endast kreativiteten sätter gränser! Vill du vara med och styra upp sittningar, anordna spännande häng på nya barer, musikquizer eller varför inte en kväll med mat och dryck och bowling? Om det här låter spännande så är eventutskottet något för dig! Här ingår även traditionella element såsom den populära JF-puben samt JF-klubben som är två återkommande element under året. Arbetet med JF-puben består i att pynta lokalen, komma upp med nya pubteman samt servera mat och alkohol! Det är bara utskottsmedlemmarnas fantasi som sätter gränser här!

Intresserad? Kontakta socialt@jforebro.se

 

Ekonomiutskottet
Utskottet passar dig som har ett brinnande intresse för ekonomi – gärna med en touch av entreprenörskap. Under året kommer vi arbeta med frågor kopplade till föreningens ekonomi – såsom placering av pengar och att hitta nya sätt att finansiera föreningens verksamhet. Tillsammans kommer vi även att tampas med diverse bokföringstekniska frågor.

Intresserad? Kontakta ekonomi@jforebro.se

 

JF Mentorskap
JF Mentorskap är ett projekt som syftar till att hjälpa nystudenter på jurist- och rättsvetarprogrammet att komma in i utbildningen, känna sig bekväma och känna att de har någon att vända sig till under sin första tid på universitetet och utbildningen vilket är nervöst för många. Som mentor fungerar du som ett stöd för de nystudenter du tilldelas. Mentorskapet gäller under första terminen.

Intresserad? Kontakta utbildningjp@jforebro.se (juriststudenter) eller utbildningrp@jforebro.se (rättsvetarstudenter).

 

Rättsvetardagsutskottet
Vad gör man efter studierna? Vad kan man arbeta med utanför domstolsväsendet? Dessa är några av de frågor många jurist- och rättsvetarstudenterställer sig, därmed anordnas en dag för att besvara frågorna och ge inblick i framtiden. Är du intresserad av att planera och anordna rättsvetardagen med allt vad det innebär? Detta ger en första väg in i arbetslivet då man har möjlighet att knyta kontakt med arbetsgivare och folk inom branschen.

Intresserad? Kontakta utbildningjp@jforebro.se (juriststudenter) eller utbildningrp@jforebro.se (rättsvetarstudenter).