Medborgarjuristerna

Sedan början av vårterminen 2011 bedriver Medborgarjuristerna, i samarbete med Örebro Kommun, ideell juridisk rådgivning för invånarna i Örebro Kommun. Medborgarjuristerna är ett utskott till Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet och består 22 rådgivare och 2 projektledare som alla har fullföljt minst fyra terminer på Juristprogrammet eller Rättsvetarprogrammet. Medborgarjuristerna besvarar frågor inom de flesta juridiska områden såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, migrationsrätt, bostadsrätt, straffrätt, processrätt och internationell rätt.

Beställ tid för juridisk rådgivning
Mejla: medborgarjuristerna@gmail.com

Är du intresserad av att bli rådgivare?
Om du har avslutat termin fyra, är serviceminded och skulle vara intresserad av att driva vår verksamhet framåt ska DU söka Medborgarjuristerna.

Maila oss på medborgarjuristerna@gmail.com och uppge namn och mailadress.

Adressen till Medborgarjuristernas kontor är Drottninggatan 5.

Besök oss gärna på Instagram (medborgarjuristerna) eller Facebook (medborgarjuristerna).