Valmöte 2017

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet kallar sina medlemmar till valmöte den 15/5 klockan 17.15 i BIO-salen (forumhuset).

Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 finns anslaget på jforebro.se, samt i Facebook-eventet “valmöte 2017”.

Det går fortfarande att nominera sig själv eller någon annan under valmötet utan föregående kontakt med valberedningen.

Vänligen välj i vårt Facebook-event om du kommer medverka eller inte så att vi kan planera in fika till alla.

Varmt välkomna!

Möteshandlingar:
Motivering styrelse  Föredragningslista 2017 rev