Valmöte 2018

Valberedningen för Juridiska Föreningens valmöte 2018 är i skrivande stund fortfarande i planeringsstadiet av den kommande processen för nomineringen av nästa verksamhetsårs styrelse. 

I år består valberedningen utav Dzejna Vrazalica från rättsvetenskapliga programmet och Andreas Persson från juristprogrammet. 

Mer information om hur ni söker till styrelsen eller nominerar andra kommer att presenteras inom en snar framtid på både hemsidan och sociala medier.