Vittnesstödjare vid Örebro tingsrätt

Det finns platser kvar på höstens utbildning för vittnesstödjare vid Örebro tingsrätt.

I en drömvärld där det inte finns våld, hot eller andra brott behövs förstås ingen brottsofferjour. Den dagen känns tyvärr långt borta. Vi ser hur personer som drabbats av brott som exempelvis inbrott, rån, misshandel eller våldtäkt kan behöva stöd att bearbeta vad som hänt.

Den utsatte kan uppleva att hen förlorat kontrollen över sitt liv – då kan det vara viktigt att ha någon som lyssnar och förstår situationen man befinner sig i, då kan Brottsofferjouren vara behjälplig. Brottsofferjouren kan också ge information om rättsprocessen och kan stötta i samband med praktiska moment.

För mer information se mer på hemsidan: www.orebrolan.boj.se/