Bli medlem

Ansökan om medlemskap

Om medlemskapet
I och med ditt medlemskap i JF Örebro medger du att du är student vid
jurist- eller rättsvetenskapliga programmet eller att du läser fristående
rättsvetenskapliga kurser vid Örebro universitet. Ordinarie medlemskap i
JF Örebro är gratis och varar i fem år. Stödmedlemskap erhålls terminsvis
mot en kostnad som för närvarande är 50 kr/termin.


Klicka här för att registrera dig som medlem.


Dina uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart
av JF Örebro i enlighet med GDPR – General Data Protection Regulation
(EU:s dataskyddsförordning). Vi behandlar dina uppgifter under tiden för
ditt medlemskap. Uppgifterna används i syfte att nå ut med information
om JF Örebros verksamhet samt även för att kunna identifiera dig i
samband med evenemang. Genom att bli medlem i Juridiska föreningen
vid Örebro universitet samtycker du att dina personuppgifter behandlas
enligt ovan beskrivna ändamål. Mer information om hur dina
personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finner du i
vår Integritetspolicy.


JF Örebro har som syfte att erbjuda sina medlemmar studiesociala
aktiviteter såväl som att ta ansvar för att kvaliteten på utbildningarna
upprätthålls.


Har du ytterligare frågor angående medlemskap rekommenderar vi att du
hör av dig till föreningens ordförande Erik Persson.

Kontaktsidan 
kommer du till här!

LUNCHÖPPET


Lunchöppet är tyvärr stängt tillsvidare,

på grund av rådande omständigheter. 

Vi hoppas kunna öppna upp igen så snart som möjligt.