Karriär

Här presenterar Juridiska Föreningen löpande nya platsannonser från olika företag, organisationer, myndigheter med flera som anställer studenter eller utexaminerade. Dessutom kommer det att publiceras aktuella nyheter om vad som sker inom föreningen. Kom ihåg att titta in här ofta så du inte missar några möjligheter.


Vill du synas här? Kontakta föreningens marknadsföringsansvarig.


Marknadsföringsansvarig

Hanie Seraj

marknadsforing@jforebro.se


KARRIÄR


Januari 17, 2023

Insulander Lindh Advokatbyrå söker en uppsatspraktikant till höstterminen 2023 (B-period)

Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Vi söker uppsatspraktikanter för höstterminen 2023 (B-period) som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater
och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m.

Skriftlig ansökan med CV, personligt brev, betyg skickas till info@insulanderadvokat.se.

Läs mer

Ansök senast 23/04/01 | Familjerätt

Januari 17, 2023

Praktikplats på advokatbyrå i Stockholm

Endsjö Advokatfirma erbjuder praktikplats till juridikstudent som vill få en god inblick i arbetet på en boutiquebyrå inom processföring med specialkunskap inom arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och straffrätt. Advokatfirman sysselsätter fyra advokater och 2 ekonomer. Advokaterna har stor processvana inom flera civilrättsliga områden, förvaltnings- och straffrätt. Advokatfirman åtar sig återkommande internationellt privaträttsliga uppdrag.


Praktikanten kommer under vägledning att arbeta med juridisk rådgivning, rättsutredningar, protokollföring, kontakter med rättssökanden, domstolar, statliga och kommunala myndigheter samt sedvanliga administrativa göromål. Praktiken läggs upp enligt överenskommelse.


Ansökan skickas via e-post till praktik@endsjo.se. Läs mer

Löpande rekrytering | Civilrätt

December 3, 2022

Skaraborgs tingsrätt söker juristpraktikanter

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet och läser på ett juristprogram? Då är du välkommen att söka praktik vid Skaraborgs tingsrätt! Skaraborgs tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under våren respektive hösten 2023. Vi tar emot ansökningar löpande och platserna kan tillsättas före angivna sista ansökningsdagar nedan. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda tingsnotarier har under sina första veckor vid domstolen. Som juristpraktikant kommer du även att vara protokollförare vid exempelvis huvudförhandlingar i brottmål, häktningsförhandlingar, sammanträden enligt ärendelagen och sammanträden för muntlig förberedelse i dispositiva eller indispositiva tvistemål.


Sista ansökningsdagar:

  • 1 maj 2023– inför praktik på höstterminen 2023 med start ca v.35/v 36
  • 1 september 2023 - inför praktik på höstterminen 2023 med start ca v.44/v45

Läs mer

Tingsrättspraktik

Oktober 24, 2022

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm söker juristpraktikanter

Arbetet innebär framför allt att föra protokoll vid nämndens förhandlingar, sköta skriftväxling, bereda
ärenden och expediera. Du kommer att arbeta med nämndens hyresråd, övriga jurister och handläggare. Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar de uppgifter som de nyanställda juristerna vid nämnden utför. Vi söker dig som har mycket goda juridiska kunskaper och som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver kunna arbeta självständigt, men också vara en bra "lagspelare" och ha ett gott bemötande externt och internt Som praktikant ska du vara inskriven vid ett universitet och ännu inte avlagt juristexamen. Praktiken ska ske inom ramen för en universitetskurs inom juridik.


Hyres- och arrendenämnden i Stockholm söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2023 för perioderna:
VT 16/1 - 24/3, 27/3 - 2/6
HT 26/8 - 3/11, 6/11 - 12/1

Läs mer

Löpande rekrytering

Oktober 24, 2022

Wasa Kredit AB söker juridikstuderande till inkassoavdelningen

Wasa Kredit AB är ett finasbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB. Vår inkassoavdelning i Örebro söker nu en juridikstudernade som kan hjälpa till med stämningsansökningar och jurdiska frågor av enkalre natur. Vi söker dig som har jur. kandidat, kan arbeta 1-2 dagar/vecka, har god systemvana och är obehindrad i det svenska och engelska språket i tal och skrift då du kan komma i kontakt med båda språken i arbetet. Som person är du strukturerad, noggrann och självständig. Välkommen med din ansökan till inkasso@wasakredit.se. Läs mer

Löpande rekrytering

Oktober 24, 2022

Nyutexaminerad skattejurist med tillsättning till våren 2023

På Svalner arbetar du tillsammans med många av Sveriges främsta skattejurister vilket ger dig en unik möjlighet till snabb professionell utveckling, avseende såväl spetskompetens som bredd, i en mycket affärsmässig och driven organisation. Hos oss kommer du att få ett stort ansvar snabbt och en möjlighet att arbeta nära delägare, seniora jurister samt intressanta kunder. Har du rätt inställning och engagemang ser vi inga gränser för dina karriärmöjligheter hos oss på Svalner. Läs mer

Löpande rekrytering under hösten 2022 | Skatterätt

Oktober 12, 2022

Praktik på Glimstedt 2023

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med tio kontor i Sverige och tre i Baltikum, tillsammans är vi fler än 190 medarbetare. Vi är en fullservicebyrå med stort fokus på affärsjuridik. Som praktikant hos Glimstedt kommer du att bistå byråns advokater och biträdande jurister med diverse juridiska och administrativa ärenden.


Uppsatspraktik: Ska du skriva examensarbete om 30 hp. kan du kombinera ditt uppsatsskrivande med tio veckors praktik på något av våra kontor i Växjö, Jönköping, Örebro, Falun och Stockholm.


APS, APU & PJU: Läser du Arbetsplatsanknutna Studier 15 hp., Arbetsplatsanknutet Utredningsarbete15 hp. eller Praktik med juridiskt utredningsarbete 15/30 hp. så erbjuder vi praktik under 8 – 16 veckor.


Sommarnotarie: Vi erbjuder sommarnotarietjänster på våra kontor i Jönköping, Falun, Norrköping, Kalmar och Stockholm. För att vara aktuell som sommarnotarie ska du vara på termin sex eller senare.

Läs mer

Praktik

Oktober 11, 2022

Uppsatspraktik A-perioden VT 2023

Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med totalt 21 kontor varav 17 kontor i USA och ett vardera i Stockholm, Beijing, Shanghai och Tokyo. Vi erbjuder en student möjligheten att göra praktik hos oss under vårterminens A-period. Vi är flexibla när det gäller praktikperiodens längd men ser helst att den pågår i åtta till tio veckor. Som uppsatspraktikant kommer du få möjlighet att prova på arbetet som biträdande jurist inom flera av våra verksamhetsområden. Under praktiken får du chansen att lära känna våra medarbetare och knyta värdefulla kontakter. Du som söker ska ha avslutat termin sex och läst minst en fördjupningskurs på juristprogrammet. Läs mer

Löpande rekrytering | Affärsjuridik

Oktober 5, 2022

Praktik och examensarbete

Institutet för mänskliga rättigheter är i en uppbyggnadsfas. Under 2022 ligger fokus på att rekrytera medarbetare och bygga en organisation för verksamheten. Under vårterminen 2023 erbjuder institutet möjlighet för två studenter från universitet och högskola att göra sitt examensarbete på avancerad nivå hos oss, två till tre dagar i veckan. Studenterna får en arbetsplats i våra lokaler i Lund, en mentor hos oss och god inblick i vårt arbete. Läs mer

Löpande rekrytering

September 27, 2022

Praktik på Central Sweden European Office i Bryssel

Brinner du för EU-relaterade frågor och vill bidra till att stödja regionalt utvecklingsarbete utifrån de möjligheter som EU-samarbetet erbjuder? Studerar du på en utbildning som innefattar praktik? Vi erbjuder en möjlighet att utföra praktiken hos oss på Central Sweden European Office i Bryssel. Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU. Som praktikant hos oss bidrar du framför allt till kontorets informationsförmedling genom att skriva artiklar som publiceras på kontorets hemsida samt att sköta kontorets närvaro på sociala medier. Du kommer även få tillfälle att delta i kontorets arbete med projektstöd och politisk påverkan samt bevaka medlemmarnas intressen på olika möten med europeiska nätverk och på seminarium och liknande. Läs mer

Ansök senast: 15/03 för HT 2023 | EU-rätt

September 27, 2022

Uppsatspraktik på FIRMAN Fialdini Dahlqvist HT-22 och VT-23

Vill du få en inblick hur det är att jobba på en advokatbyrå? Då kan vi erbjuda dig möjlighet till tio veckors uppsatspraktik på FIRMAN Fialdini Dahlqvist. Vi söker skickliga och ambitiösa juriststudenter som befinner sig i slutet av sin studietid. Du ska ha ett starkt intresse för brottmål och de rättsområden som vi arbetar med. Under praktikperioden får du bistå byråns advokater och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar osv. Du kommer även få bistå vår administrativa chef i receptionen och därmed få en inblick i den löpande verksamheten. Du kommer även få möjlighet att följa med på domstolsförhandlingar etc. Läs mer

Löpande rekrytering | Humanjuridik

September 23, 2022

Falu tingsrätt söker praktikanter från juristutbildningen

Falu tingsrätt söker löpande praktikanter från juristutbildningen vid Sveriges lärosäten. Som praktikant hos oss kommer du att få delta vid förhandlingar, huvudsakligen i brottmål, som protokollförare samt att utföra efterarbete såsom upprättande av domslut och liknande. Tingsrätten söker främst praktikanter som kan vara hos oss i 10 veckor eller längre. Som praktikant kommer du att få introduktion och nödvändig utbildning av någon av våra notarier. Läs mer

Löpande rekrytering | Notarietjänst

September 9, 2022

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant

Är du intresserad av internationell familjerätt och vill göra uppsatspraktik, är Kallus Advokatbyrå rätt plats för dig. Kallus Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå som erbjuder klienter särskild kompetens inom gränsöverskridande familjerätt. Vi kan erbjuda dig som uppsatspraktikant varierande arbetsuppgifter inom byråns alla rättsområden med särskilt fokus på byråns arbete med internationell familjerätt. Hos oss kan du få en inblick i hur arbetet på en humanjuridisk byrå ser ut, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dina juridiska kunskaper i både teori och praktik. Läs mer

Löpande rekrytering | Internationell familjerätt