Jobb- och praktikanonnser

KARRIÄR


Här presenterar Juridiska Föreningen löpande nya platsannonser från olika företag, organisationer, myndigheter med flera som anställer studenter eller utexaminerade. Dessutom kommer det att publiceras aktuella nyheter om vad som sker inom föreningen. Kom ihåg att titta in här ofta så du inte missar några möjligheter.

April 27, 2020


GERNANDT & DANIELSSON ERBJUDER UPPSATS STIPENDIUM TILL ÖREBROSTUDENT!


Om du läser juridik i Örebro och ska skriva din examensuppsats (D-nivå) under höstterminen 2020 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med institutionen för juridik, psykologi...


Läs mer

Maj 07, 2020


DELOITTE SÖKER PRAKTIKANT TILL TRANSFER PRICING AVDELNINGEN HT2020!  


Nu har du möjligheten att bli en del av vårt team på Deloittes framgångsrika skatteavdelning. Vår framgång beror på bredden av våra tjänster och den djupa kompetensen vi har i specifika frågor. Vi söker nu skattepraktikanter inför hösten 2020 inom gruppen Transfer Pricing...


Läs mer

Maj 07, 2020


BYRÅN MOT DISKRIMINERING SÖKER PRAKTIKANTER HT2020!


Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är en ideell organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi arbetar utifrån den gällande diskrimineringslagstiftningen. Byrån har sitt kontor i Norrköping, men har hela Östergötland som sitt arbetsfält. Byrån arbetar utifrån olika metoder mot diskriminering...


Läs mer

Maj 15, 2020


KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING SÖKER TVÅ NYEXADE JURISTER!


Kammarrätten i Jönköping söker två nyutexade jurister som under ett år vill pröva det samhällsviktiga och meningsfulla arbetet i överrätt.Arbetet består av renodlade och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter inom de varierande måltyper som avgörs i kammarrätt. 


Läs mer

April 27, 2020


ARGUM SÖKER JURISTPRAKTIKANT HT2020! 


Argum AB söker juriststudent med intresse för ekonomisk familjerätt och skatterätt för praktik under 2020 Argum är en specialiserad juristbyrå som erbjuder Sveriges jord- och skogsägare juridisk och ekonomisk rådgivning. Byrån är ledande inom sitt verksamhetsområde och har ett brett samarbete inom sin bransch. Byrån har fyra kontor med sammanlagt... 

Läs mer

Maj 07, 2020


KAMMARRÄTTEN ERBJUDER UPPSATSPRAKTIK HT2020!  


Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning. Du kommer att...


Läs mer

Maj 11, 2020


UPPSATSSTIPENDIUM 25. 000 KR  FRÅN ÖREBRO KOMMUN!


För att kunna söka 2020 års stipendium krävs att du skrivit en godkänd C- eller D-uppsats/examensarbete på grund- eller avancerad nivå under höstterminen 2019 eller vårterminen 2020 med koppling till Örebro kommuns verksamhet.Uppsatsen ska vara till nytta för kommunen. Det kan handla om...


Läs mer

Maj 15, 2020


ACKORDCENTRALEN ERBJUDER STIPENDIUM - ANSÖK NU! 


Ackordscentralen Stockholm AB är specialiserad på att förändra, utveckla och rekonstruera företag i obestånd med syfte att återskapa företagens värden. Att vi är konkursförvaltare är väl bekant, liksom att vi rekonstruerar företag genom ackord och företagsrekonstruktioner. Vi bistår även ett flertal klienter med affärsjuridisk rådgivning


Läs mer

Maj 07, 2020


CENTRUM FÖR RÄTTVISA ANORDNAR ÅTERIGEN FRI- OCH RÄTTIGHETS INTERNAT! 


Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, domare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet...

Läs mer

Maj 07, 2020


JÄMSTÄLLDHETS-MYNDIGHETEN SÖKER PRAKTIKANT!


Avdelningen för verksamhetsstöd erbjuder en praktikplats för en person med intresse för, och kompetens inom, juridik. Praktiken kommer att inbegripa normalt förekommande arbete på avdelningen, i huvudsak utredningsarbete bestående av kvalificerat juridiskt analysarbete...

Läs mer

Maj 11, 2020


UPPSATSPRAKTIK ADVOKATFIRMAN DEFENS - ÅRET RUNT!


Advokatfirman Defens arbetar med särskild inriktning mot brottmål, men även inom humanjuridik i stort, varför det framför allt är intressant med uppsatsämnen inom humanjuridik och straff- eller processrätt. Tidigare praktikanter utgör en god rekryteringsbas för oss eftersom vi får möjlighet att värdera om dina personliga egenskaper och engagemang passar vårt arbete...


Läs mer

April 27, 2020


PRODUKTEXPERTER ERBJUDER STIPENDIUM TILL AMBITIÖSA HELTIDSSTUDENTER!


Vi på Produktexperter tror att morgondagens experter är dagens studenter, men för att bli en expert så krävs massvis av tålamod, tid, samt att det investeras pengar.

Det är därför vi erbjuder vårt stipendium till en student som tror att den kan bli en expert inom sitt eget område...


Läs mer

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00