Tyck till


TYCK TILL


 
 
 
 


Har du frågor, synpunkter, förslag eller klagomål angående JF Örebro eller utbildningen? Genom JF tyck till kan du framföra detta till föreningsstyrelsen. Allt som skickas går direkt till utbildningsansvarig för juristprogrammet. Ni får välja om ni vill vara anonyma eller inte.