Stadgar


VÅRA STADGAR


Antagna vid föreningsstämma 11 november 2020. Reviderade vid extrainsatt föreningsstämma 24 februari 2021.