Protokoll

STYRELSEPROTOKOLL VERKSAMHETSÅRET 22/23

Protokoll som inte publiceras på hemsidan finns att läsa på kontoret i L116.

JULI

2023-07-01

2023-07-13

2023-07-25

AUGUSTI

2023-08-01

2023-08-15

2023-08-24

2023-08-31


SEPTEMBER

2023-09-06

2023-09-14

2023-09-18

2023-09-25

2023

NOVEMBER

2023-11-09

2023-11-16

2023-11-20

2023-11-28

DECEMBER

2023-12-04

2024