Protokoll

STYRELSEPROTOKOLL VERKSAMHETSÅRET 22/23

Protokoll som inte publiceras på hemsidan finns att läsa på kontoret i L116.

JULI

2022-07-02

2022-07-19


AUGUSTI

2022-08-09

2022-08-18

2022-08-31


SEPTEMBER

2022-09-01

2022-09-07

2022-09-13

2022-09-20