Protokoll

STYRELSEPROTOKOLL VERKSAMHETSÅRET 21/22

Protokoll som inte publiceras på hemsidan finns att läsa på kontoret i L116.

JULI

2021-07-03

2021-07-11


AUGUSTI

2021-08-04

2021-08-10

2021-08-23

2021-08-31


SEPTEMBER

2021-09-07

2021-09-10

2021-09-14

2021-09-23


OKTOBER

2021-10-05 

2021-10-12 

2021-10-21

2021-10-29 


NOVEMBER

2021-11-09 

2021-11-10

2021-11-13

2021-11-15

2021-11-18

2021-11-24

2021-11-29


DECEMBER

2021-12-06

2021-12-14

2021-12-21