Protokoll

STYRELSEPROTOKOLL VERKSAMHETSÅRET 22/23

Protokoll som inte publiceras på hemsidan finns att läsa på kontoret i L116.

2023

JANUARI

2023-01-04

2023-01-11

2023-01-20

2023-01-25


FEBRUARI

2023-02-01

2023-02-11

2023-02-22


MARS

2023-03-01

2023-03-09

2023-03-14

2023-03-21

2023-03-29

APRIL

2023-04-13

2023-04-19

2023-04-26


MAJ

2023-05-03

2023-05-10