Inspektor

Inspektor

Johan Adestam

019-30 13 14

johan.adestam@oru.se

Posten som Juridiska Föreningen vid Örebros universitets inspektor innehas av Johan Adestam.


Enligt 9 kapitlet i föreningens stadgar ska inspektorn bevaka föreningens intressen och i övrigt främja dess verksamhet. 


JURIDISKA FÖRENINGENS INSPEKTOR