Valmöte


VALMÖTE 


Nedan finner ni handlingarna till valmötet 2024. Valmötet hålls den 16 april kl. 17:30 i Hörsal L2.


Protokoll från valmötet kommer att publiceras här samt under fliken Föreningen > Protokoll.

För frågor, kontakta föreningens vice ordförande.

Vice ordförande

Alexander Persson

viceordforande@jforebro.se


HANDLINGAR