Valmöte


VALMÖTE & EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA


Nedan finner ni handlingarna till valmötet samt den extrainsatta föreningsstämman 2023. Valmötet och den extrainsatta föreningsstämman hålls den 24 april kl. 16:15 i Hörsal L2. Protokoll från dagen kommer att publiceras här samt under fliken Föreningen > Protokoll.

För frågor, kontakta föreningens vice ordförande.

Vice ordförande

Alexander Persson

viceordforande@jforebro.se


HANDLINGAR