Ekonomi


EKONOMI

Vid föreningsstämman 2017 röstade medlemmarna igenom att en del av föreningens kapital skulle placeras i aktier med förhoppning om god avkastning. Efter att beslutet togs tillsattes ett utskott vars huvudsakliga uppgift består i att förvalta och placera föreningens kapital. Utskottet består idag av tre engagerade ledamöter, samtliga kunniga inom värdepappershandel. Placering sker med stöd av vår Investeringspolicy som röstades igenom under föreningsstämman hösten 2018.


Varje månad publicerar utskottet en portföljrapport med syfte att öka transparensen för medlemmarna och andra intressenter. Rapporterna ger en kort beskrivning av hur månadens arbete har gått och hur portföljen har utvecklats. 


Har du frågor om föreningens ekonomi eller utskottets arbete? Kontakta föreningens ekonomiansvarig.

Ekonomiansvarig 

Fadi Murad

ekonomi@jforebro.se

SENASTE PORTFÖLJRAPPORTEN FRÅN EKONOMIUTSKOTTET

VAD GÖR VI I EKONOMIUTSKOTTET?

Analyserar bolag

Finner vi något intressant bolag som fyller de krav som ställs i vår investeringspolicy, kommer vi i utskottet att analysera årsredovisningar, jämföra nyckeltal och diskutera hur vi tror utfallet för bolaget kommer att se ut i framtiden och dess lönsamhet för föreningens portfölj.

Lägger upp en strategi för investering

För alla bolag som utskottet tittar på och finner intressanta, kommer en strategi att läggas fram. Strategin innebär att vi lägger upp en plan för när vi väljer att köpa ett visst värdepapper och när vi planerar att avyttra detta värdepapper.

Annordnar evenemang

För dela med oss av kunskap kring aktier, kryptovalutor, investeringsstrategier och annat som har med ekonomi och redovisning att göra, försöker vi i utskottet alltid att söka olika aktörer som kan föreläsa för medlemmarna eller en workshop där man får dela med sig av kunskap till andra medlemmar i föreningen.

Diskuterar intressanta bolag

Vi diskuterar ständigt nya bolag som är intressanta utifrån händelser i Sverige och i världen som vi tror kan påverka börsen. Vi ser nya lösningar som exempelvis 5G, solceller eller elbilar som möjligheten att göra en investering som kan bli lönsam för föreningens portfölj. Har du något speciellt tips som du sitter på? Tveka inte att höra av dig till ekonomiutskottet@jforebro.se.