JURO

JURIS STUDERANDES RIKSORGANISATION

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen.
Styrelsen består av ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av tolv ledamöter och ordförande. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

Kontakta styrelseordförande i JURO för verksamhetsåret 2019/20, Minna Åström för ytterligare frågor. 

Utbildningsansvarig för juristprogrammet verksamhetsåret 19/20, Jakob Matell, har tillsammans med tre andra engagerade JF:are från andra städer i landet arbetat med ett remissvar till Domstolsverkets förslag på ändring av notarieantagningen. Här nedan hittar ni en kort intervju med Jakob angående arbetet. 

 

Hej Jakob! Du har ju tillsammans med några andra i JURO svarat på Domstolsverkets förslag på ändring av notarieantagningen. Till att börja med, vilka är JURO?

 

Hej! Det stämmer, JURO är en sammanslutning av alla Juridiska Föreningar i Sverige som samarbetar i frågor som påverkar oss alla. I just det här remissvaret har vi varit fyra personer som arbetat fram svaret, ordförande för JURO, ordförande för JF Uppsala, ordförande för JF Lund och utbildningsansvarig juristprogrammet för JF Örebro!

 

Förstår, och vad handlar förslaget om och vad har ni svarat?

 

Förslaget handlar om flera saker, men det som är av störst vikt är frågan om hur stor roll betyg ska spela i anställningsprocessen för att bli notarie. Domstolsverket föreslår att sänka betygens andel i meritvärderingen. Vi är självklart positiva till en sänkning med bakgrund i den psykiska ohälsan på juristprogrammet men tycker att Domstolsverket måste göra större förändringar än de som är föreslagna.

 

Låter intressant, sista frågan, är du nöjd med svaret?

 

Supernöjd! Och jag hoppas alla medlemmar läser remissvaret, ha världens bästa söndagskväll!

Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans.
Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och bör förläggas i följande inbördes ordning; Umeå, Lund, Örebro eller Karlstad, Uppsala, Stockholm eller Göteborg.

LUNCHÖPPET


Lunchöppet är tyvärr stängt tillsvidare,

på grund av rådande omständigheter. 

Vi hoppas kunna öppna upp igen så snart som möjligt.