JURO


JURO


JURIS STUDERANDES RIKSORGANISATION


JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt upp till två ledamöter från respektive JF.


Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans.


Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och bör förläggas i följande inbördes ordning; Umeå, Lund, Örebro eller Karlstad, Uppsala, Stockholm eller Göteborg.

KONTAKTA OSS

Ordförande

Isak Sandell

ordf@juro.se

FÖLJ JURO PÅ SOCIALA MEDIER