Stockholmsresan


STOCKHOLMSRESAN 2024


Årligen genomför JF Örebro en resa till Stockholm där våra medlemmar får möjligheten att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Resan syftar till att medlemmarna ska få bättre inblick i olika arbetsgivares verksamheter. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som vill se mer av juridikens alla arbetsplatser!


Stockholmsresan 2024

År 2024 äger resan rum 11-12 april. Vi kommer tillsammans att åka buss till Stockholm och övernatta en natt på gemensamt boende. Väl på plats i Stockholm kommer vi att dela upp oss i tre grupper för att besöka totalt 18 stycken olika arbetsgivare. Vid biljettsläppet har du som medlem därför möjlighet att välja vilken grupp just du vill åka med!

Vid frågor, kontakta föreningens näringslivsansvarig.

Näringslivsansvarig

Marcel Sarwari

naringsliv@jforebro.se


(Klicka på gruppnamnen för att läsa mer om de olika besöken för resan)

GRUPPER OCH AKTÖRER FÖR STOCKHOLMSRESAN 2024