Skyddsombud


JURIDISKA FÖRENINGENS SKYDDSOMBUD


Skyddsombud

Lukas Forsberg Bernevång

skyddsombud@jforebro.se

Posten som Juridiska Föreningen vid Örebros universitets skyddsombud innehas av Lukas Forsberg Bernevång.


Skyddsombudet vid JF Örebro har enligt 10 kap. 1 § i föreningens stadgar tre uppgifter:

  • Ge stöttning och hjälp till JF:s medlemmar
  • Hjälpa vidare den medlem som råkar ut för något utanför JF:s verksamhet
  • Bistå medlem som hamnar i konflikt med JF och som riskerar avstängning eller uteslutning från föreningens verksamhet och aktiviteter


Den sista av de tre ovan nämnda är själva kärnuppdraget. I uppdraget ingår enligt stadgarna tystnadsplikt och oberoende av styrelsen och skyddsombudet har också valts på meriterna hederlig, omtänksam och allmänt aktad. Ett annat sätt att uttrycka skyddsombudets roll kunde därmed också vara att skyddsombudet är JF:s samvete; skyddsombudet slår vakt om medlemmarnas intresse gentemot föreningen själv, så att inte föreningens företrädare missbrukar sin ställning eller makt och så att inte en enskild medlem blir utsatt för orättvisa bestraffningar eller åtgärder. 


Skulle du hamna i en situation där du känner att föreningen inte agerar juste mot dig, så vänder du dig alltså till skyddsombudet. Du kan även vända sig till skyddsombudet med andra frågor om du inte vet vem du annars ska ställa dem till.


Mer information om skyddsombudets uppgifter återfinns i 10 kap. föreningens stadgar.