Mentorskapsprogrammet


MENTORSKAPSPROGRAMMET


Mentorskapsprogrammet startades med målet att skapa de bästa förutsättningarna för nya studenters lärande.

Tanken är att ta tillvara på studenter på högre terminers erfarenheter och lärdomar om utbildningen och studentlivet, och förmedla dessa till nya studenter. På så sätt önskar JF Örebro att de nya studenterna på ett smidigt sätt ska komma in i studierna och det nya studentlivet, och att de i sin mentor finner en trygg person att vända sig till i en tid då mycket är nytt och förvirrande.


Som student på termin 3 och uppåt kan du bli en mentor för studenter på termin 1. Mentorskapet sträcker sig över hela höstterminen. Som mentor har du ansvar över en liten grupp nystudenter, och finns där för att besvara frågor och funderingar, främst kring utbildningen men även andra frågor relevanta för studentlivet. Varje mentorskapsgrupp bestämmer själva när och hur man träffas, samt hur ofta dessa möten ska ske.


Ansökan till Mentorskapsprogrammet HT-21 är stängd. 

 

Utbildningsansvarig JP

Axel Stenmalm Wolke

utbildningjp@jforebro.se

Utbildningsansvarig RP 

Linnéa Florén

utbildningrp@jforebro.se

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION