Bli medlem

BLI MEDLEM GENOM ETT ENKELT KLICK!


Välj vilket medlemskap som passar dig bäst och klicka dig vidare till registrering här nedan!


BLI MEDLEM GENOM ETT ENKELT KLICK!


Välj vilket medlemsskap som passar dig bäst och klicka dig vidare till registrering:

Ordinarie medlemskap

För studenter vid jurist- eller rättsvetarprogrammet, eller som läser fristående rättsvetenskapliga kurser vid Örebro universitet

Pris: Ingen kostnad

Varaktighet: 5 år

Stödmedlemskap

Pris: 50 kr

Varaktighet: 1 termin

Dina uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart av JF Örebro i enlighet med GDPR - General Data Protection Regulation (EU:s dataskyddsförordning). Vi behandlar dina uppgifter under tiden för ditt medlemskap. Uppgifterna används i syfte att nå ut med information om JF Örebros verksamhet samt även för att kunna identifiera dig isamband med evenemang. Genom att bli medlem i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet samtycker du att dina personuppgifter behandlas enligt ovan beskrivna ändamål. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finner du i vår Personuppgiftspolicy.


JF Örebro har som syfte att erbjuda sina medlemmar studiesociala aktiviteter såväl som att ta ansvar för att kvaliteten på utbildningarna upprätthålls.Har du ytterligare frågor angående medlemskap? Kontakta Hedda Lindahl, ordforande@jforebro.se.