Bli medlem


BLI MEDLEM GENOM ETT ENKELT KLICK!


Välj vilket medlemsskap som passar dig bäst och klicka dig vidare till registrering:

Ordinarie medlemskap

Medlemskap i Juridiska Föreningen är för alla jurist- och rättsvetarstudenter på Örebro universitet. 

Pris: Ingen kostnad

Varaktighet: 5 år
Stödmedlemskap

Medlemskap för den som inte är jurist- eller rättsvetarstudent men vill stödja och delta i föreningens aktiviteter.

Pris: 50 kr

Varaktighet: 1 termin

Är du osäker på om du redan har ett aktivt medlemskap? Kontakta föreningens sekreterare.

Dina uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart av JF Örebro i enlighet med GDPR - General Data Protection Regulation (EU:s dataskyddsförordning). Vi behandlar dina uppgifter under tiden för ditt medlemskap. Uppgifterna används i syfte att nå ut med information om JF Örebros verksamhet samt även för att kunna identifiera dig isamband med evenemang. Genom att bli medlem i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet samtycker du att dina personuppgifter behandlas enligt ovan beskrivna ändamål. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har finner du i vår Personuppgiftspolicy.


JF Örebro har som syfte att erbjuda sina medlemmar studiesociala aktiviteter såväl som att ta ansvar för att kvaliteten på utbildningarna upprätthålls.

Sekreterare 

Vilma Eriksson

sekreterare@jforebro.se