Föreningsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA


Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, förkortat JF Örebro, är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och rättsvetenskap med internationell inriktning vid Örebro universitet.


JF har som självständig förening funnits i Örebro sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. Juridiska Föreningen kan idag erbjuda studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.


Juridiska Föreningens arbete bedrivs i sin helhet av studenter, för studenter. JF:s högsta styrande organ är årsstämman. Stämman äger rum i november varje år. Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen. Styrelsen tillsätts av medlemmarna vid valmöte i maj för ett verksamhetsår som sträcker sig från den 1 september till den 31 augusti. Styrelsens uppdrag är att leda föreningsarbetet framåt, visionärt såväl som praktiskt, samt att representera JF Örebro och dess medlemmar gentemot systerföreningar vid Sveriges och Nordens lärosäten samt i sammankomster med andra aktörer inom den juridiska branschen.


Juridiska Föreningens operativa verksamheten sköts i allt större utsträckning av utskott för vilka en eller flera styrelseledamot har huvudansvar. I utskotten kan också utses utskottsordföranden som leder utskottsledamöterna i utskottsarbetet och rapporterar till styrelseledamoten. Tillsammans driver styrelsen och utskotten Juridiska Föreningens arbete framåt.

FÖRENINGSSTÄMMA 


Föreningsstämma verksamhetsåret 19/20 kommer äga rum kl. 17.15 onsdagen den 27:e november 2019 i biosalen (forumhuset). 


På föreningsstämman kommer det att finnas möjlighet för medlemmarna att lyfta motioner. Om du vill lägga fram en motion på stämman ska den skickas till viceordforande@jforebro.se snarast möjligt. 


Efter föreningsstämman kommer det att bjudas på tilltugg, därför behöver vi veta hur många som kommer att närvara. Meddela därför gärna om du kommer till viceordforande@jforebro.se. Ange citat "Anmälan till årsstämma" i ämnesraden och meddela eventuell specialkost. 


Möteshandlingarna inför stämman finner du länkade nedan.


  

Dagordning föreningsstämma den 27 november 2019


Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019


Preliminär budget verksamhetsåret 2019/20


Verksamhetsplan 2019/2020


Styrelsens förslag till valberedning

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00