Föreningsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA


Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, förkortat JF Örebro, är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och rättsvetenskap med internationell inriktning vid Örebro universitet.


JF har som självständig förening funnits i Örebro sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. Juridiska Föreningen kan idag erbjuda studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.


Juridiska Föreningens arbete bedrivs i sin helhet av studenter, för studenter. JF:s högsta styrande organ är årsstämman. Stämman äger rum i november varje år. Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen. Styrelsen tillsätts av medlemmarna vid valmöte i maj för ett verksamhetsår som sträcker sig från den 1 september till den 31 augusti. Styrelsens uppdrag är att leda föreningsarbetet framåt, visionärt såväl som praktiskt, samt att representera JF Örebro och dess medlemmar gentemot systerföreningar vid Sveriges och Nordens lärosäten samt i sammankomster med andra aktörer inom den juridiska branschen.


Juridiska Föreningens operativa verksamheten sköts i allt större utsträckning av utskott för vilka en eller flera styrelseledamot har huvudansvar. I utskotten kan också utses utskottsordföranden som leder utskottsledamöterna i utskottsarbetet och rapporterar till styrelseledamoten. Tillsammans driver styrelsen och utskotten Juridiska Föreningens arbete framåt.

VALMÖTE


Valmötet verksamhetsåret 19/20 kommer äga rum kl. 17.15 den 26:e maj 2020 via videolänk i Zoom. 


På valmötet kommer medlemmarna att rösta fram kommande styrelse för verksamhetsåret 20/21. Har du några frågor inför valmötet är du välkommen att kontakta Vice ordförande Jonatan Stentorp på viceordforande@jforebro.se snarast möjligt. 


Instruktioner för hur valmötet kommer att gå till finner du HÄR. Det är av största vikt att du som medlem är är väl förberedd för kommande möte då omständigheterna som råder gör mötet mer komplext. Vi tackar för er förståelse och hoppas kunna, med hjälp av dagens digitala verktyg, genomföra mötet så välfungerande som möjligt.  


Möteshandlingarna inför stämman finner du länkade nedan.


MÖTESINLOGG TILL VALMÖTET: Meeting ID 963 2614 8629


  

Dagordning valmöte den 26:e maj 2020


Instruktioner och förhållningsregler inför valmötet 


Valberedningens förslag till styrelse 


Länk till anmälan valmöte 

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00