Föreningsstämma


EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA 2024 OCH

FÖRENINGSSTÄMMA 2023


Extrainsatt föreningsstämma 2024:

Nedan finns handlingar till den extrainsatta föreningsstämman som kommer hållas den 30 maj 2024 kl 18:00 i L2 med anledning av den vakanta styrelseposten i styrelsen för verksamhetsåret 2024/2025.Protokoll från stämman kommer att publiceras här samt under fliken Föreningen > Protokoll.

Föreningsstämma 2023:

Nedan finner ni handlingarna från föreningsstämman 2023. Föreningsstämman var den 23e november kl. 17:30 i Bio-salen (forumhuset). Protokoll från stämman är publicerat här samt under fliken Föreningen > Protokoll.

För frågor, kontakta föreningens vice ordförande.

Vice ordförande

Alexander Persson

viceordforande@jforebro.se


HANDLINGAR TILL DEN EXTRAINSATTA STÄMMAN 2024