Utbildningsbevaking

UTBILDNINGSBEVAKNING

Utbildningsbevakning för rättsvetenskapliga programmet och juristprogrammet


Du som student har rätt till en bra och utvecklande utbildning! 

Dina rättigheter gällande utbildningen ska inte ignoreras av universitetet!


Juridiska Föreningen har alltid varit mån om att utbildningarna vid Örebro universitet håller den kvalitet som fordras av studenterna. Därav följer att Juridiska Föreningen också bedriver utbildningsbevakning.

För frågor om utbildningsbevakningen, om du vill bli utbildningsbevakare eller om du vill lämna information som är relevant för utbildningsbevakningen är du välkommen att kontakta utbildningsansvarige för juristprogrammet respektive rättsvetenskapliga programmet.


Kontaktuppgifter finner du under fliken kontakta oss. Annars finns möjligheten att kontakta oss under fliken Tyck Till.

JF:s riktlinjer gällande utbildningsbevakning


En del av Juridiska föreningens stadgar
Juridiska Föreningen har alltid varit mån om att rättsvetenskapliga- och juristprogrammet håller den kvalitet som vi studenter kräver men också har rätt till. Utbildningsbevakningen finns med som en av de viktigaste punkterna i föreningens stadgar och är därför en central del i föreningens verksamhet.


Hur fungerar utbildningsbevakningen?
Juridiska Föreningen bedriver utbildningsbevakning främst genom utbildningsbevakare som finns för varje termin på rättsvetenskapliga- och juristprogrammet . En gång i månaden träffas utbildningsbevakarna och utbildningsansvariga för respektive program för att diskutera utbildningen på ett studierådsmöte. Det som diskuteras på mötet sammanställs sedan i en rapport som skickas till Juridicum. När möjligheten finns medverkar en representant, vanligtvis en kursansvarig, på studierådsmötet. På det här sättet finns det en nära kontakt mellan utbildningsbevakningen och ansvariga lärare på Juridicum för att på bästa sätt kunna påverka utbildningarna.


Vad gör utbildningsbevakarna?
Utbildningsbevakarna har till uppgift att stämma av med studenterna hur utbildningen fungerar och eventuella problem som inte tagits upp med kursansvarig eller som studenten känner att denne inte vill ta upp med kursansvarig eller ansvarig lärare själv. Det kan vara positivt som negativt. De synpunkterna tar sedan utbildningsbevakaren/bevakarna med sig till studierådsmötet. Arbetet inkluderar även jämlikhetsbevakning. Finns det till exempel tillräckligt mycket genusperspektiv i undervisningen och finns det ett jämställdhetstänk i utbildningen?


Vilka rättigheter har studenterna?

- Ett moment ska vara rättat inom 15 arbetsdagar

- Obligatoriska moment får inte läggas till under kursens gång

- Du har rätt till rast

- Du har rätt att skriva din tenta anonymt

- Du har rätt till omtentamen inom 5 veckor


Detta är några exempel av alla rättigheter vi studenter har.


Påverka din utbildning!
Alla studenter har rätt till en utbildning som håller en hög klass, därför är det viktigt att du som student uppmärksammar problem gällande undervisning, program eller problem som är skolrelaterat.


Efter varje avslutad kurs får studenterna en kursutvärdering av berörd lärare med en uppmuntrad att utföra den. Vi som utbildningsansvariga tycker att alla bör göra dessa! Ju fler som gör dem – desto lättare är det för berörd lärare att ändra strukturen.  Vi som utbildningsansvariga är beroende av att studenter tycker till – utan deras åsikter kan vi inte påverka utbildningen eller kurserna

LUNCHÖPPET


Lunchöppet är tyvärr stängt tillsvidare,

på grund av rådande omständigheter. 

Vi hoppas kunna öppna upp igen så snart som möjligt.