Utbildningsbevaking

UTBILDNINGSBEVAKNINGJuridiska Föreningen har alltid varit mån om att utbildningarna vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Studenternas synpunkter kring denna är av stor vikt och därav följer att Juridiska Föreningen bedriver utbildningsbevakning.

För frågor om utbildningsbevakningen, om du vill bli klassrepresentant för utbildningsbevakningen (så kallat utbildningsråd) eller om du vill lämna information som är relevant för utbildningsbevakningen är du välkommen att kontakta utbildningsansvarige för juristprogrammet respektive rättsvetenskapliga programmet.

 

Kontaktuppgifter till utbildningsansvariga, utbildningsråden och institutionen på universitetet (Juridicum) finner du längre ned på denna sida. Vill du kontakta JF Örebros utbildningsbevakning anonymt kan du göra det under fliken Tyck Till.

EN DEL AV JURIDISKA FÖRENINGENS STADGAR

Juridiska Föreningen har alltid varit mån om att juristprogrammet och det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning håller den kvalitet som vi studenter kräver men också har rätt till.


Utbildningsbevakningen finns med som en av de viktigaste punkterna i föreningens stadgar och är därför en central del i föreningens verksamhet.

HUR FUNGERAR UTBILDNINGSBEVAKNINGEN?

Juridiska Föreningen bedriver utbildningsbevakning främst genom klassrepresentanter (sk. ”Utbildningsråd”) som finns för de olika terminerna på rättsvetenskapligs- och juristprogrammet. Utbildningsråden har till uppgift att stämma av med studenterna hur utbildningen fungerar och fånga upp eventuella problem. Synpunkter som samlas in kan vara såväl positiva som negativa. De synpunkterna tar sedan utbildningsråden med sig till möten med utskottet ”Mogenska rådet”. Några gånger per termin träffas utbildningsråden och utbildningsansvariga för respektive program för att diskutera utbildningen i Mogenska rådet. Det som diskuteras på mötet sammanställs och framförs till berörda kursansvariga och programansvariga vid vår institution, Juridicum. Genom dialog med berörda på Juridicum verkar föreningen för att påverka utbildningen både för den berörda klassen och kursen inför framtiden.


Även mellan Mogenska rådets möten arbetar utbildningsansvariga och utbildningsråden löpande med utbildningsbevakningen för att agera om problem uppstår.

 

Arbetet inkluderar även jämlikhetsbevakning. Finns det till exempel tillräckligt mycket genusperspektiv i undervisningen och finns det ett jämställdhetstänk i utbildningen?

PÅVERKA DIN UTBILDNIG!

Alla studenter har rätt till en utbildning som håller en hög kvalité, därför är det viktigt att du som student uppmärksammar problem gällande undervisningen, programmet eller andra problem som är skolrelaterat. Vi som utbildningsansvariga är beroende av att studenter tycker till – utan era åsikter kan vi inte påverka utbildningen.

 

Efter varje avslutad kurs får studenterna en kursutvärdering av berörd lärare. JF Örebro uppmuntrar alla att göra dessa! Ju fler som gör dem – desto lättare blir det för berörd lärare att förbättra kursen

TRIPLETTEN

Tripletten består av Vice ordförande och de två utbildningsansvariga för jurist- och rättsvetenskapligaprogrammet. Triplettens huvudsakliga uppgift är att arbeta med övergripande mål och frågor för utbildningen. Det är därmed Tripletten som arbetar med utbildningsfrågor som inte hör till den löpande utbildningsbevakningen.


Exempel på frågor och arbeten som Tripletten arbetar med är utbudet av fördjupningskurser på jurist- och rättsvetensakpligaprogrammet, utbudet av kurslitteratur i biblioteket, enkäter om digitalisering och psykisk ohälsa samt frågor från den löpande utbildningbevakningen av mer allvarlig karaktär.

Vice Ordförande, Maja Trygg

Utbildningsansvarig Juristprogrammet, Hedda Lindahl

Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet, Amelie Thelander