Psykisk ohälsa


PSYKISK OHÄLSA


 Psykisk ohälsa är ett brett och utbrett samhällsproblem. Den psykiska ohälsan på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet är inget undantag. Juridiska Föreningen ser detta på stort allvar och arbetar därför för att ge mer information och stöd till föreningens medlemmar, i syfte att skapa ett bättre välmående hos juridikstudenterna. Arbetet mot psykisk ohälsa framkommer främst i föreningens jämlikhetsutskott, men också genom föreningens högsta organ för utbildningsbevakningen – Tripletten bestående av vice ordförande och utbildningsansvariga för juristprogrammet och rättsvetarprogrammet.

UTBILDNINGSBEVAKNINGENS ARBETE


Arbetssättet för Juridiska Föreningens utbildningsbevakning består av en organisation bestående av “Tripletten” och de “Mogenska råden”.


Tripletten består av vice ordförande och utbildningsansvariga för jurist- och rättsvetarprogrammen och har för syfte att arbete med utbildningsfrågor av större karaktär och inte löpande utbildningsbevakning. Det är därmed Tripletten som arbetar med frågor om psykisk ohälsa gällande utbildningsrelaterade frågor, som till exempel att utreda studenternas mående under distansundervisning och studenternas åsikter i frågan om ett förändrat betygssystem på juristprogrammet.


Vidare samarbetar även Juridiska Föreningen med JURO (Juris studerandes riksorganisation) på ett nationellt plan i frågor om bland annat psykisk ohälsa på Sveriges alla juristprogram. Genom JURO är vi med i en arbetsgrupp som för tillfället arbetar med att skapa en rikstäckande enkät om betygssystemet på juristprogrammet i syfte att utreda och ge stöd till samtliga Juridiska Föreningar i landet, i frågan om psykisk ohälsa. Enkäten har sedan för tanke att bli en grund för framtida diskussioner om betygssystemet på juristprogrammet och studenternas hälsa.


Möjlighet att framföra åsikter anonymt här!


KONTAKT

Tripletten: viceordforande@jforebro.se

Utbildningsansvariga: utbildningjp@jforebro.se och utbildningrp@jforebro.se

JURO: ordf.juro@jf.se

FLER MÖJLIGHETER TILL STÖD OCH HJÄLP


Akut hjälp – 112


Vårdguiden – 1177


Campushälsan – 019 603 61 05


Universitetets psykologmottagning – www.oru.se/psykologmottagningen


Bris vuxentelefon – 077 150 50 50


Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen – 0771 - 900 800


Självmordslinjen, Mind – 90 101


Ätstörningslinjen, Frisk & Fri – 20-20 80 18


Eriksbergsgården – Ätstörningsenheten Region Örebro Län – 019 602 28 87


Alkohollinjen – 020-84 44 48


Kvinnofridslinjen – Ring 020-50 50 50